Miljö

  • All verksamhet i företaget skall präglas av detta tänkande och handlande.
  • Vi skall sträva efter att använda så miljöanpassade produkter som marknaden erbjuder i vår dagliga hantering.
  • Vi skall aktivt samverka med våra leverantörer för att säkerställa bästa miljöval av råvaror
  • Vi skall påverka våra leverantörer att producera produkterna med så liten miljöpåverkan som möjligt (luft energi vatten emballage).
  • Vi skall i samverkan med Golvbranschens. Riksorganisation (GBR) arbeta med normer och metoder för innehålls-emissionsdeklaration av våra produkter samt miljödeklaration.
  • Vi skall sträva efter att minimera mängden avfall i vår verksamhet.
  • Vi skall välja transportsätt och fordon för minimal miljöpåverkan.
  • Vi skall sträva efter en god arbetsmiljö.
  • Miljöpolicy 2011-05-30