Om oss

Historia

Lindholm Golv AB som etablerades 1962.1992 skedde en förändring som innebar att företaget ändrade sin huvudsakliga inriktning till att omfatta servicearbeten inom kommun, sjukhus- förvaltning, SDN distrikt m.m.

PR Golv AB etablerades 1987, med huvudsaklig verksamhetsinriktning på golvbeläggningar inom service,     rotbyggnation samt nybyggnation. Servicearbeten bedrivna inom Bostads AB Poseidons fastighetsbestånd från 1987 till dagens datum enligt gällande avtal och bestämmelser. 

 

PR Golv AB och Lindholm Golv AB är idag Golvkompaniet i Göteborg AB, detta för att möta höjda krav på miljö och kompetens.

De krav och bestämmelser som kunden kommer att ställa på oss skall vi införliva genom att följa vår branschorganisation GBR:s högt uppsatta mål, samt anmäla våra våtrumsarbeten till GVK.

Både  arbetsledning och golvläggare kommer att använda sig av egenkontroll utfärdad av GBR.

Miljöfrågor rörande det material vi använder oss av kommer att följas av täta kontakter med våra leverantörer, då vi känner att detta är en särskilt angelägen punkt i den totala samhällsdebatten idag.